268

Оқытушы

20

Жүйедегі курстар

140

Оқу сағаты

2177

Оқушылар

Элективті курстар

Робототехника Elementary

Жасаған:

Робототехника Junior

Жасаған:

Робототехника Senior

Жасаған:

Робототехника Arduino

Жасаған:

Thunkable X - мобильді қосымшаларын құру

Жасаған:

Олимпиадалық бағдарламалау

Жасаған:

IT бизнес - кәсіпкерлік

Жасаған:

WIX - web сайттарын құру

Жасаған:

Blender арқылы 3D модельдеу

Жасаған:

Unity-да ойындарды бағдарламалау

Жасаған: